Hayatında bindiği ilk yarışını kazanma başarısı gösteren M.S.Çelik, biniş stilini her geçen gün geliştirerek 5 Gazi Koşusu kazanan ağabeyi Ahmet Çelik'ten çok daha güzel safkanlara binmekte olup son zamanlarda yakın aralarla Komiserler Kurulu Kararı ile at binmeme cezası almasıyla dikkat çekmeye başladı. Adana Yeşiloba Hipodromu Yarış Komiserleri 3 gün at binmeme cezası vermişler. 19.02.2020-21.02.2020 tarihleri arasında at binmeyecek. Ailesinin tamamı atçı olup gelecek vaadeden M.S.Çelik ile almış olduğu cezaların asgariye indirilmesine konuşarak bir çözüm bulmalarını istiyoruz.

Komiserler Kurulu Kararı

15.02.2020 tarihinde yapılan 6. koşuda 4 numaralı YURDAKUL isimli atın binicisi M.S.ÇELİK, son 300 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin  soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 16/02/2020 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 3 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir.