Bursa'da iki binici fazla kamçı kullanmaktan 7 gün yasal süre hakkını kullandı.

   Elazığ da cezalar var.   

 

13 EYLÜL PAZARTESİ BURSA KOMİSERLER KURULU KARARI 2. KOŞU: 

Koşuda start makinesinin 1. bölümünde yer alan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12 numaralı kapakların açılmaması sebebiyle startın usulüne uygun olmadığı kanaatine varılarak start hükümsüz sayılmış ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/l ve 15/e maddeleri uyarınca koşunun tekrarına Komiserler Kurulunca karar verilmiştir.

Koşuda 17 numarada kayıtlı SEVDAYOLU isimli atın binicisi tescilli formayı giymemiştir. Atın Antrenörü MUSTAFA BAYDAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123.  addesinin 2. fıkrasına göre İhtar ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

Koşuda 15 numarada kayıtlı GÜMÜŞKAVAK isimli at koşuya adapte olamamıştır. Atın Antrenörü EKİN KARAKAZAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

 

13 EYLÜL PAZARTESİ ELAZIĞ KOMİSERLER KURULU KARARI 3. KOŞU:

9 numaraya kayıtlı LADY PERFECT adlı atın binicisi Vedat KIZMAZ koşunun son düzlüğünde usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal etiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, savunmasını aynı gün kurulumuza vermiş, ancak savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve (c) bentleri uyarınca 5(beş) gün tribün ve eklentileri dışında yarış yerlerinde sanat icra etmekten yasaklama ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

 

13 EYLÜL PAZARTESİ ELAZIĞ KOMİSERLER KURULU KARARI 4. KOŞU:

4 numaraya kayıtlı CANFARUK adlı atın binicisi Caner TEPE koşunun son düzlüğünde usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal etiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, savunmasını aynı gün kurulumuza vermiş, ancak savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve (c) bentleri uyarınca 5(beş) gün tribün ve eklentileri dışında yarış yerlerinde sanat icra etmekten yasaklama ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

 

13 EYLÜL PAZARTESİ ELAZIĞ KOMİSERLER KURULU KARARI 6. KOŞU:

8 numaraya kayıtlı HIZLI ZELİŞ adlı at, muayene ve müşahede yerine getirilmemiş bu nedenle koşudan çıkarılmıştır. Atın antrenörü İ.Halil GÜRLER konu ile ilgili olarak Komiserler Kuruluna çağırılmış savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip, 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 120/2. Maddesi gereğince 15 (onbeş) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır