Jokey Selim İpek'in köprücük kemiği kırıldı

13 Eylül  Pazartesi günü Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 5 koşuda karşı düzlükte 1200 metre startı geçilirken LORD isimli safkandan düşen binici Selim İpekFLASH KNIGHT düşen Görkem Özçelik  Ambulansla ilk müdahalenin  saha doktoru kontrol edip Apranti Görkem Özçelikte bir sağlık problemi olmayıp Selim İpek Ambulansla Hastaneye sevk edildi. Selim İpek'in yapılan tetkikleri sonrası köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edilmiştir. Selim İpek'e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TJK Aygırı Super Saver temsilcisi SUPER NAO Gr-1 kazandı

Türkiye Jokey Kulübü aygırlarının yurt dışındaki temsilcileri, dünyanın farklı hipodromlarında yarış kazanmaya devam ediyor.

12 Eylül Pazar günü Peru’nun Monterrico Hipodromunda 1600 metre kum pistte gerçekleştirilen G1 Polla De Potrillos’u, Super Saver’ın temsilcisi Super Nao (Super Saver – Royal Top / Giant’s Causeway) jokeyi Jose Reyes idaresinde 1.38.60’lık bitiriş derecesiyle kazandı.

3 yaşındaki Super Saver temsilcisi Super Nao, G1 Polla De Potrillos ile birlikte kariyerinin 4. startında ilk Grup koşu galibiyetine imza atarken, toplam birincilik sayısını ise 2’ye çıkardı.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 Eylül Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 1 koşuda GÜREKE GÜZELİ isimli Atın binicisi İzzettin Güreli 7 gün, KIZIM BAŞAK jokeyi  Tamer Bali 5 gün at binmeme cezası aldılar

 Komiserler Kurulu Kararı 1.Koşu : 

1.koşuda, 10 numaralı GÜREKE GÜZELİ isimli atın binicisi İzzettin GÜREKE, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 10 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 13.09.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğin 123/6 maddesi gereği ( 13.09.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numaralı KIZIM BAŞAK isimli atın binicisi Tamer BALİ, start çıkışı ve son 800 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 13.09.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğin 117/1 maddesi gereği ( 13.09.2021 gününden başlamak üzere) 5 ( beş ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 Eylül Pazar günü 5. Koşuda; 1550 metrede SERT AYHAN  dış kulvara sapması binici  Emrah Sinan'ı düşürdü. Jokeyde ve ve safkanda sağlık problemi olmadığı tespit edilmiştir

 Komiserler Kurulu Kararı 5.Koşu : 

5.Koşuda, 8 numaralı SERT AYHAN isimli at 1550 metrede pistin dışına doğru saparak binicisi Emrah SİNCAN 'ı düşürmüş olup, koşu sonrası yapılan muayenelerde binicide ve atta herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 Eylül Cumartesi günü Adana Yeşilova Hipodromu'nda 10. Koşuda Jokey Emrah Sincan ile Emre Akkılıç tartı mahallinde kavga ettikleri için komiserler kurulu tarafta  disiplin soruşturması açıldı

2 numaraya kayıtlı PURO isimli atın binicisi Ercan ÇANKAYA, son 450 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 613 TL para cezası verilmiştir.

Koşu sonrasında, 6 numaralı CARA VAGGIO isimli atın binicisi Emrah SİNCAN ve 7 numaralı TALUZEK isimli atın binicisi Emre AKKILIÇ, tartı mahallinde tartışıp, kavga ederek yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozmalarından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 126/1 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmalarını yasal süreleri içerisinde Kurulumuza vermeleri istenmiştir.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jokey Hişman Çizik 7 gün neden At binmeme cezası aldı

07.09.2021 tarihinde 7 nci koşuda 4 numarada kayıtlı OĞLUM SERKAN isimli ata binen Hışman ÇİZİK koşu esnasında son düzlükte usulüne uygun olmayan şekilde kamçı kullanmasından dolayı, kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza 11.09.2021 tarihinde teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrası uyarınca 7 (YEDİ) GÜN süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 613 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır. (kendi talebi üzerine cezanın 13.09.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 Eylül Pazar günü Elazığ 3. Koşu da binici Sadettin Ulutaş Koşu sonrası yarış yerleri düzenini bozmaktan 15 gün at binmeme cezası aldı

5 numaraya kayıtlı ŞEKERLİ YILDIZI adlı atın binicisi Sadettin ULUTAŞ koşu sonrası gösteri hareketleri yaparak yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numaraya kayıtlı ŞEKERLİ YILDIZI adlı atın binicisi Sadettin ULUTAŞ koşu sonrası yarış yerlerinin düzen ve disiplininin bozulmasına sebep olduğundan komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 15 (onbeş) gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yerlere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.