KOMİSERLER KURURU KARARI 

12.09.2020 tarihine ek Rapor:

12.09.2020 tarihindeki olayla ilgili savunması tebliğ edilmek üzere Komiserler Kuruluna çağrılan jokey Ali KAÇMAZ yarış yerlerinin düzen ve disiplinini bozmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, Savunmasını aynı gün Kurulumuza ulaştırmıştır. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası c bendi gereği gereğince 7 (Yedi) gün yarışlarla ilgili yerlerde geçici olarak sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

08.09.2020 tarihine ek Rapor:

08.09.2020 tarihine 7 inci koşuda 1 numarada kayıtlı ALTINDERE isimli ata binen Enver ŞİMŞEK son düzlükte usulüne uygun olmayan şekilde kamçı kullanmasından dolayı, kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza 13.09.2020 günü teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. (Kendisinin isteği üzerine cezası 14.09.2020 tarihinde başlamıştır.)

12.09.2020 tarihine ek Rapor:

12.09.2020 tarihine 6 Numarada kayıtlı TRON isimli atın jokeyi Ali KAÇMAZ son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine 15.09.2020 tarihinde Kurulumuza vermiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası (tekerrür) gereğince İHTAR ve ayrıca 1124 TL para cezası ile cezalandırılmıştır