6 numaraya kayıtlı olarak koşan KARACAKAYALI isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM, start çıkışı usulsüz kulvar değiştirerek içindeki atın koşu yolunu daraltmak ve faul yapmak suretiyle yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihten 5 (beş) gün sonra 31.07.2020 tarihinde kurulumuza iletmiştir. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve (c) bentleri uyarınca 5 (beş) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.