19 Kasım Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu’nda 3.Koşu'da; 4 numarada kayıtlı ŞAHNALI isimli atın binicisi Mert UYAR koşu sonunda atından inmiştir. Bahse konu at Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve atın sol ön ayağında topallık tespit edildiğinden gerekli tetkik ve tedavi amacıyla at hastanesine sevk edilmiştir.

19 Kasım Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu’nda 9.Koşu'da; 3 numarada kayıtlı BODE USTA isimli at start makinası içerisinde huysuzluk yaparak binicisi Oktay KIZILDAŞ ile birlikte düşmüştür. Bahse konu at saha veteriner hekimlerine muayene edilmiş ve atın sol ön ayağında topallık tespit edildiğinden at hastanesine sevk edilmiştir. Ayrıca atın binicisi doktor tarafından muayene edilmiş ve gerekli tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye sevk edilmiştir

18 Kasım Cumartesi günü Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 2.Koşu’da; 6 numaraya kayıtlı ÇIKMAZHAN isimli atın koşu sonrası Saha Veteriner Hekimlerince yapılan muayenesinde sağ ön ayakta topallık tespit edilmesi nedeniyle 10 (on) gün rapor verilerek, detaylı tetkik için At hastanesine sevk edilmiştir.

12 Kasım Pazar günü Adana Yeşilobo Hipodromu’nda yapılan 7.Koşu’da; 4 numaraya kayıtlı ALTIN MAHİR isimli atın binicisi Mehmet KIYAK, start çıkışı sonrası 1100. metrede usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmişti. Savunmasını 19.11.2023 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 22.11.2023 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4. maddesinin (c-2) bendi uyarınca ( 22.11.2023 gününden başlamak üzere ) 5 ( beş ) GÜN süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili yerlerden geçici sanat icra etmekten yasaklanmasına karar verilmiştir.